מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
21
3
W15
15
9
L1
10
14
W2
8
17
L3
5
18
L7