מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
28
16
W1
24
20
W1
23
21
W1
18
25
W1
8
37
L2