מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
51
31
L1
46
36
W1
44
38
W1
25
57
L10
23
59
L3