מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
46
27
L3
44
28
L1
44
28
W1
35
39
W3
19
45
L3