מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
44
26
L1
43
31
L1
33
39
L2
32
38
W3
30
41
L2