מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
46
18
W4
43
21
W1
39
26
W1
30
34
W3
21
45
W1