מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
44
29
L2
33
40
W1
25
47
W1
23
42
W1
20
47
L1