מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
44
27
W1
32
40
L5
24
47
L7
23
42
W1
20
47
L1