מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
29
15
L1
22
20
L1
21
22
W1
18
25
W2
14
29
L2