מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
44
28
L3
43
32
L2
34
39
W1
32
39
L1
30
42
L3