מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
46
25
L1
43
27
L1
43
28
L3
34
39
W2
19
45
L3