מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
52
18
W1
47
23
L1
33
39
W7
30
41
W1
15
50
L1