מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
31
15
W1
25
19
W3
16
28
L1
16
28
L2
13
32
W1