מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
52
19
L1
49
23
W2
34
39
W8
31
41
W2
15
50
L1