מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
56
17
L1
45
28
W2
22
43
W1
20
46
L5
19
46
L1