מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
56
16
W1
43
28
L1
22
43
W1
20
46
L5
19
46
L1