מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
49
33
W1
48
34
L1
46
36
L1
27
55
L11
24
58
L3