מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
29
12
W2
20
23
L2
15
29
L6
13
28
L3
10
33
L1