מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
41
24
L1
30
35
W3
24
40
W1
23
42
W1
20
47
L1