מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
מרחק מהמובילה
רצף
מזרח
9
3
0
W3
6
7
4
W3
6
7
4
W2
4
9
6
L3
3
8
6
L1