מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
34
8
W1
30
13
W3
18
24
W2
15
27
L4
10
34
W1