מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
21
3
W4
18
7
W2
11
12
W1
10
13
W2
5
20
L1