מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
49
14
L1
44
20
W1
28
36
L1
26
39
L1
15
50
L1