מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
27
15
W4
26
15
L3
20
22
W7
17
23
L2
16
27
L1