מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
16
7
L1
15
8
L1
9
14
W2
7
16
W1
6
18
L9