מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
40
24
W1
40
27
W1
32
33
L1
28
36
W2
27
36
W1