מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
מרחק מהמובילה
רצף
מערב
11
2
0
W4
7
4
3
W1
8
5
3
W1
5
7
6
W1
2
12
10
L7