מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
36
20
W1
24
32
L1
20
35
L2
19
37
L1
17
41
W2