מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
17
6
W2
11
12
L1
9
16
L2
7
15
L2
6
17
W1