מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
28
14
W3
27
14
L3
28
16
W3
18
23
L3
11
32
L3