מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
42
15
W2
39
17
L1
35
22
L1
26
29
W1
17
39
L3