מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
17
5
W4
17
7
W2
16
7
W1
13
10
W3
4
19
L9