מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
14
7
L2
13
11
L1
11
12
W3
10
13
L5
9
15
L2