מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
36
20
W3
34
23
L1
28
28
L2
25
32
W2
24
32
L1