מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
38
6
W6
27
15
W4
16
27
W2
16
28
W1
12
31
L4