מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
מרחק מהמובילה
רצף
מזרח
9
3
0
W3
7
6
2
L2
4
8
5
L3
4
9
6
L2
4
9
6
L4