מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מזרח
53
12
L3
39
26
L1
22
43
W1
20
46
L5
19
46
L1