מיקום בטבלת הליגה
מזרח
קבוצה
נצ'
הפס'
מרחק מהמובילה
רצף
מזרח
10
2
0
L1
8
4
2
L1
8
5
2
W1
5
7
5
W1
3
10
8
L1