מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
39
18
W1
36
20
L2
35
22
W3
26
32
W1
16
39
L4