מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
29
12
W3
29
13
W1
24
19
W1
18
26
L2
15
27
L5