מיקום בטבלת הליגה
מערב
קבוצה
נצ'
הפס'
רצף
מערב
43
22
L1
41
23
L1
40
24
W3
29
37
W1
19
45
L3